PERSONVERNERKLÆRING FOR FUTURE DRIVER (FD) WEB OG MOBIL APPLIKASJON

Selskapet Delta Media AS (et norsk aksjeselskap med mva. nr. 916747330) er eier og operatør (heretter kalt «Eier» eller «Administrator») av FUTURE DRIVER (heretter referert til som «FD») nettsiden og applikasjonen a (heretter referert til som "Applikasjonen") er også behandlingsansvarlig for personopplysninger om disse. Administratoren lagrer, behandler og bruker alle personopplysninger som sendes inn av FD-applikasjonsbrukere i samsvar med bestemmelsene i norsk lov. Administratoren forplikter seg til å bruke passende verktøy, spesielt for å installere SSL-sertifikater, kryptere passord i databasen, gjennomføre periodiske sikkerhetsrevisjoner av systemet og utøve due diligence for å sikre at personopplysninger og adressedata samt personvernet til FD-applikasjonsbrukere vil være tilstrekkelig beskyttet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Ved registrering samtykker hver bruker til lagring av deres personlige data og adressedata i applikasjonen samt til lagring, behandling og bruk av ovennevnte data i den grad som er spesifisert av eieren. Hver bruker har rett og lov til å inspisere, endre, oppdatere og slette data gitt under registreringsprosessen når som helst.

§ 1. Generelle bestemmelser

1. For å få tilgang til applikasjonen, og dermed yte tjenester elektronisk, må brukeren registreres (gratis) ved å oppgi visse personopplysninger. Å godta forskriften og denne personvernerklæringen gir administratoren rett til å samle inn og behandle følgende data: - fullt navn (for personlig bruk – firmanavn),
- epostadresse,
- full adresse, dvs. gate, husnummer, leilighetsnummer, postnummer,
- passord, dvs. en serie tegn (tall, bokstaver, spesialtegn), fritt valgt og gitt av brukeren, usynlige og krypterte,
- selskapsregistreringsdata,
- telefonnummer
2. Dersom personopplysninger og adresseopplysninger nevnt i § 1(1) ikke oppgis, vil det være umulig å opprette en brukerkonto.
3. Vi samler inn informasjon fra deg når du registrerer deg på nettstedet vårt, åpner en support-relatert ticket eller fyller ut kontaktskjemaer på vår nettside eller på mobilapplikasjoner.
4. I tillegg, når vi bruker tjenestene våre, kan vi også samle inn og bruke nøyaktig informasjon om posisjonen din, for eksempel GPS, fysisk aktivitet, kjøreruten din (inkludert nøyaktige posisjonsdata som viser din geografiske posisjon). Data nevnt ovenfor samles kun inn mens du har en aktiv skift, tur eller annen modul i applikasjonen som trenger å innhente gps-posisjonsdata for å hjelpe til med å effektivisere driften. En annen måte vi kan ha tilgang til GPS posisjon på er via en API (eksterb kobling) fra potensielle GPS-leverandører i FD.
5. Vi vil kun bruke stedsdata du frivillig gir oss og slikt kun med ditt forhåndssamtykke eller under din anvisning for å gjøre det og kun for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. Du kan nekte eller tilbakekalle samtykket ditt når som helst ved å nekte appen vår tilgang til plasseringen på enheten din. I tilfeller der det er nødvendig å få GPS konstant GPS-posisjon for å forbedre effektiviteten til flåten (selskapet som brukeren jobber for; vår klient) må spesifikk skriftlig tillatelse signeres med brukeren av selskapet (klienten).
6. Dine fysiske aktivitetsdata blir ikke lagret, men vi oppdager dem og bruker dem til å optimalisere GPS-bruken. Hvis den fysiske aktiviteten blir oppdaget, vil stedsdataene samles inn hyppigere og mer nøyaktig.

§ 2. Behandlingen av personlige og ikke-personlige opplysninger i Applikasjonen

1. Data nevnt i § 1(2) samles inn i registreringsprosessen slik at applikasjonseieren kan: a. tilby tjenester tilgjengelig gjennom applikasjonen, for eksempel:
- vedlikeholde brukerkontoen, gi brukerne tilgang til kontoens fulle funksjonalitet for applikasjonen,
- dele kommersielle tilbud gjennom applikasjonen.
b. oppfylle sine juridiske og regnskapsmessige forpliktelser knyttet til levering av tjenester gjennom applikasjonen.
2. Din personlige informasjon vil hjelpe oss med å holde deg informert om våre nye produkter, programvareoppdateringer og kommende arrangementer.
3. Dine opplysninger behandles i henhold til norsk nasjonal lov i samsvar med Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016, om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om gratis flyt av slike data og opphevelse av direktiv 95/46/EF (generell forskrift om databeskyttelse).
4. Etter å ha fått ditt forhåndssamtykke kan vi bruke dine personopplysninger til å skape, utvikle, tilby og forbedre våre produkter og tjenester, også innenfor vårt reklamemateriale.
5. Vi må bruke din personlige informasjon for å holde deg oppdatert i tilfelle viktige varsler, spesielt med hensyn til endringer i våre vilkår og retningslinjer. Du kan kanskje ikke slutte å motta slike varsler.
6. Applikasjonen/systemet vil også samle inn informasjon som ikke kan spores tilbake til en bestemt person eller bruker, ved hjelp av ulike anonymiseringsmetoder.
7. Noen av disse dataene samles og brukes til å gi målrettet informasjon til våre kunder. Samlede data regnes som ikke-personlig informasjon i sammenheng med denne personvernerklæringen fordi de ikke tillater identifikasjon av spesifikke brukere. Vi vil samle inn og lagre informasjon om hvordan kundene våre bruker tjenestene våre, spesielt med hensyn til søk. Vi vil også samle inn informasjon om hvordan du bruker enheten og programmene dine for å hjelpe utviklerne våre med å forbedre programmene sine.
8. Posisjonsdataene vil bli brukt til å vise din nåværende posisjon på Driftsbord (modul i applikasjonen som bruker kart), som er tilgjengelig via vår nett- og mobilapplikasjon. Kartet kan kun nås av brukere som jobber i samme organisasjon eller av brukere som har fått tilgang via spesielle brukertillatelser i organisasjonen din, for eksempel administratorer, ledere eller koordinatorer.

§ 3. Endringer i personopplysninger

§ 4. Ansvarsbegrensning

§ 5. Informasjonskapsler og analyser

1. Applikasjonen bruker informasjonskapsler, dvs. små filer som inneholder eierens informasjon lagret på brukerens mobile enheter/nettlesere for å gjøre det enklere for brukerne å navigere på nettstedet og utføre visse funksjoner.
2. Vi har implementert Google Analytics for å samle data om brukerinteraksjoner med annonsevisninger og andre annonsetjenestefunksjoner som er relatert til nettstedet og tjenestene våre. Du kan alltid endre innstillingene og preferansene for hvordan Google annonserer til deg ved å bruke Googles annonseinnstillingsside.

Effective date: January 15, 2022