The future of fleet management Fremtidens flåtestyring

Digital solutions for everyday tasks among logistics, trucking, ferry and train companies as well as workshops. Digitale løsninger for hverdagslie oppgaver blant logistikk, lastebil, ferge og togselskaper samt verksteder.

We offer a variety of digital solutions for fleet management from customizable digital damage reports, digital tire reports and reports analysis to complete solutions for service management of your entire fleet as well as workshop booking and workshop jobs management. Vi tilbyr en rekke digitale løsninger for flåtestyring fra tilpassbare digitale skaderapporter, digitale dekkrapporter og rapportanalyser til komplette løsninger for kontrollstyring av alle slags service av hele din flåte samt verkstedbestilling og administrasjon av verkstedjobber.